Kulturnytt Ringerike utgis av Ringerike Kultursenter.
Kontaktinformasjon
Telefon 32 14 21 37
Epost tage@ringerikekultursenter.no